čistilna naprava

Čistilna naprava – ekološka rešitev za čiščenje odpadne vode

V zadnjem času je vse več poudarka na tem, da so stvari ekološke in trajnostne. Pa tudi, da se varčuje in predvsem, da se pridela čim manj odpadkov. Med te spadajo tudi odpadne vode, ki njih vsakodnevno ustvarjamo. Po uporabi v gospodinjstvu ali industriji namreč umazano vodo odvajamo v javno kanalizacijo oziroma jo posledično ponikamo tudi v tla povsod okrog nas. To je lahko dan danes izredno nespametno, saj številne odpadne vode vsebujejo tudi določene kemične snovi. Te naposled pridejo tudi v podtalnico ter v naše kozarce in hrano.

Ker je cilj vseh, da imamo čim bolj čisto vodo, ki je pitna in brez kemikalij in ker je velik del Slovenije celo označen kot vodovarstveno območje, je zato bistvenega pomena, da se odpadne vode čim bolje prečisti. Tukaj nam lahko priskoči na pomoč kakovostna čistilna naprava, ki na enostaven in ekološki način poskrbi za čiščenje odpadnih voda. Ponudbo čistilnih naprav si lahko ogledate tukaj: www.ekohit.si/cistilne-naprave-3/, spodaj pa smo navedli, kaj sploh so čistilne naprave in kako delujejo.

čistilna naprava

Kaj je mala čistilna naprava?

Zagotovo ste že vsi slišali za javne čistilne postaje, ki so postavljene v različnih krajih po Sloveniji in skrbijo za čiščenje lokalnih voda. Ampak to ni neka novost. Ste že slišali za male čistilne naprave, ki se lahko uporabljajo kar v gospodinjstvih? Ja tudi to obstaja. Za čistejšo vodo lahko odslej poskrbite kar doma.

Čistilna naprava je mali ekološki pripomoček, ki vam lahko pomaga pri tem, da odpadno vodo, preden jo spustite v okolje, dobro prečistite in tako storite nekaj koristnega za vse. Kljub temu, da je tovrstna naprava za gospodinjstva majhna, jo odlikuje visoka učinkovitost biološkega čiščenja odpadnih sanitarnih voda. Glede na raziskave lahko namreč s kakovostno čistilno napravo dosežemo kar 99-odstotno čiščenje vode. Ponaša pa se tudi z nizkimi obratovalnimi stroški ter preprostim vzdrževanjem.

Primerna je za vsa gospodinjstva, tudi novogradnje, še posebej pa se priporoča za gospodinjstva in kraje, kjer ni javne kanalizacije.

Prednosti čistilnih naprav

Prednost naprave za čiščenje odpadnih voda je predvsem ta, da gre za tehnološko inovativno napravo, ki omogoča čisto vodo. Odpadna voda iz stranišč, kopalnic in podobnih virov v gospodinjstvih, se lahko na tak način tako učinkovito prečisti. Tako je primerna za izpust v površinske vode ali ponikovalnico. Poleg tega pa velja izpostaviti še, da je delovanje čistilne naprave popolnoma enostavno in skorajda neopazno. Kljub temu, da gre za čiščenje umazane vode, deluje namreč čistilna naprava popolnoma brez smradu in tiho. Prav tako pa je popolnoma neobčutljiva na nihanje temperature v okolju. Pozimi torej ne mora zamrzniti.

Ker gre za ekološko usmerjeno napravo, ki je energetsko varčna, je za njeno vgradnjo na voljo tudi EKO-subvencija. To pomeni, da lahko pridete do kakovostne čistilne naprave in posledično tudi čiste vode zelo ugodno. Vgradnja pa je povsem enostavna in traja zgolj nekaj ur. Treba je namreč izkopati le jamo, v katero se namesti čistilno napravo. To se nato napolni, potrebno pa jo je še povezati z dotokom odpadne vode iz hiše, da se omogoči delovanje čistilne naprave. Naprava lahko začne delovati že v roku štirinajstih dni. Ob stalnem dotoku odpadne vode se naroči zagon čistilne naprave.

V kolikor se sčasoma zgodi, da se naprava za čiščenje odpadnih voda več ne uporablja, se jo lahko tudi reciklira. To se naredi na način, da se jo razstavi na polimerne komponente. Vse to se sliši super, mar ne? Kako pa pravzaprav mala čistilna naprava deluje?

čistilna naprava

Delovanje čistilne naprave

Čistilne naprave za gospodinjstva so narejene kot nekakšni rezervoarji za vodo z več prekati in ventili. Ti rezervoarji delujejo po principu aerobnega in anaerobnega čiščenja odpadnih voda. To pomeni, da umazana voda iz gospodinjstva priteče v malo čistilno napravo in se začne zbirati v prvem prekatu naprave, ki je zbiralnik blata oziroma usedalnik. V tem usedalniku se zberejo odpadne snovi in usedline, ki se nahajajo v vodi.

Delovanje čistilne naprave se nato nadaljuje tako, da se s pomočjo črpalke oziroma majhnega kompresorja prečrpa določena količina odpadne vode iz usedalnika v drugi prekat, ki je aeracijski prekat. To je del, ki vključuje tudi proces, v katerem se vklopi prvi ventil. V aeracijski prekat se nato preko kompresorja ter skozi drugi ventil in membrano začne dovajati zrak oziroma mikro mehurčki, nato pa poteka še razgradnja fekalnih voda ob prisotnosti bakterij. Kako hitro se fekalne vode v napravi razgradijo, je odvisno od tega, kakšna je količina fekalij ter kakšna je prostornina male čistilne naprave. Ko je postopek končan, sledi faza sedimentacije blata v drugem prekatu, v kateri se kompresor izklopi. Voda, ki je prečiščena pa se nato lepo loči od fekalij.

Zadnja oziroma tretja faza, ki jo ima čistilna naprava je, da se začne ob vklopu tretjega ventila neprečiščena usedlina s pomočjo kompresorja prečrpavati nazaj v zbiralnik blata, takrat pa se aktivira še četrti ventil čistilne naprave. Tovrsten postopek se ponovi približno 4x-6x na dan, za optimalno delovanje čistilne naprave pa se, glede na statistike, porabi približno 0,1 kilovatne ure na dan na osebo, kar je izredno varčno in znaša približno 4 evre letno na osebo. Kakšne vrste malih čistilnih naprav pa so torej vse na voljo?

Biološka čistilna naprava

Malih čistilnih naprav je dan danes na pretek, ker pa jo običajno postavljamo za več let, je dobro razmisliti, katero čistilno napravo izbrati, da bo njeno delovanje najbolj optimalno. Prav tako se odpadne vode razlikujejo od gospodinjstva do gospodinjstva. Nekateri uporabljajo namreč več kemikalij in pralnih sredstev ter pridelajo več umazanije ali pa mečejo v odtoke celo kakšne odpadke, zato je treba razmisliti tudi o tem, kakšne so vaše potrebe za čistilno napravo.

Ne glede na to, kakšne so vaše potrebe po napravi in koliko odpadnih voda pridelate, pa se lahko med malimi čistilnimi napravami zagotovo izpostavi biološka čistilna naprava. To je čistilna naprava, ki je izredno funkcionalna in je podobna, kot je bila nekoč ob hišah greznica. Izdelana je iz posebnega materiala, vsebuje pa mikroorganizme, ki očistijo vodo in s tem čiščenjem nastane odvečno blato, ki se nato izloči iz naprave.

Pri Ekohit imajo na voljo raznovrstne biološke čistilne naprave, med njimi so naprave EKOAQUATECH SBR MIKRO, EKO PUROO, EKO SMART FLOW, EKO ZELENI TOK, EKO TOK in EKO VODA. V nadaljevanju smo navedli, kako se posamezne naprave razlikujejo med seboj.

Razlike med biološkimi čistilnimi napravami

EKOAQUATECH SBR MIKRO je biološka čistilna naprava, ki je primerna predvsem za počitniške vikende ali družinske hiše, ki niso priklopljene na javno kanalizacijo. Izdelana je iz PE rezervoarja, narejenega pa iz zgolj enega kosa, brez lepljenja ali varjenja, kar ji zagotavlja 100-odstotno vodotesnost. Je popolnoma avtomatizirana ter zelo enostavna za servisiranje, vzdrževanje in visoko udobje delovanja.

– Naprava EKO PUROO se ponaša s preprostostjo, zanesljivostjo in veliko zmogljivostjo. Deluje na principu SBR tehnologije, je zelo enostavna za uporabo in higienska, združuje vse najboljše lastnosti preizkušenih čistilnih naprav. Ima celo certifikat DIN-EN 12566-3, leta 2014 pa je prejela še nagrado GreenTEC, kot zmagovalec v kategoriji ‘Vode in Odpadne vode’, tako da ni treba posebej poudarjati, da gre za izredno kakovostno napravo.

– Tukaj je še biološka čistilna naprava EKO SMART FLOW, ki je namenjena predvsem enostanovanjskim ali večstanovanjskim hišam. Njena posebnost je ta, da zajema primarni usedalnik, ki je opremljen s filtrom na iztoku za preprečevanje vdora trdnih delcev. Ima tudi poseben bioreaktor opremljen z biofiltracijsko površino, ki je aktivni del čistilne naprave, v katerem poteka biološko odstranjevanje onesnaževal, kot so na primer organske spojine, dušik in fosfor. Kar pa je še posebej pomembno, ta naprava deluje brez električne energije in je izredno enostavna za montažo ter upravljanje.

Biološki čistilni modul in greznice

– Za bolj zahtevne je na voljo tudi čistilna naprava za čiščenje odplak EKO ZELENI TOK. Ta naprava je izredno funkcionalna in ima evropski certifikat, deluje pa skupaj s prostostoječo zunanjo omarico. Sestavljena je iz več različnih delov. Ima greznico s pregradno steno, krmilnik, membransko puhalo ter premično potopljeno biološko ležišče. Deluje pa na podlagi tri stopenjskega postopka čiščenja odplak. Odlično se ujema s čistilno napravo EKO TOK, ki je pravzaprav kot nekakšen čistilni modul oziroma zaporedni biološki reaktor za EKO ZELENI TOK.

– Zadnja med navedenimi napravami je enokomorna biološka čistilna naprava greznica EKO VODA z biofiltrom. Gre za osnovno napravo, ki se uporablja za obdelavo odpadnih voda v majhnih predelovalnih napravah. Deluje na podlagi postopka predobdelave odpadnih voda z uporabo sedimentacij in flotacijskih procesov. Na voljo je v različnih velikostih in z različnimi prostorninami. Ima pa tudi možnost višinskih podaljškov, tako da se lahko popolnoma prilagodi potrebam terena.

čistilna naprava

Katero čistilno napravo izbrati?

Je pa to seveda preveč podrobnosti za ljudi, ki ne vedo točno, kakšno je delovanje čistilnih naprav in se s pojmom čiščenja odpadnih voda srečujejo prvič. Pri Ekohit so zato na voljo strokovnjaki s področja čiščenja komunalnih odpadkov, ki z veseljem svetujejo glede vrst čistilnih naprav za določene potrebe. Povedali vam bodo tudi, kako poteka namestitev naprav, kako se naprave uporabljajo ter kakšna bi bila cena vgradnje čistilne naprave.

V njihovem podjetju so na voljo kakovostne čistilne naprave in druga ponudba. Ponašajo pa se tudi s hitro dobavo, rednim vzdrževanjem, preverjanjem obratovalnega stanja in morebitnim servisiranjem. Vgradili so že preko 20.000 EKO čistilnih naprav v kar 26 državah po vsem svetu. To je njihov kontakt.

Kaj torej še čakate? Posvetujte se s strokovnjaki pri Ekohit in začnite s čiščenjem odpadnih voda kar v vašem gospodinjstvu. Kakovostna in inovativna rešitev, ki vam bo na ekološki način omogočila čistejšo vodo.

5/5 - (1 vote)

Avtor prispevka:

219   Posts

Vsi prispevki