izolacija cevi

Cevna izolacija vam pomaga prihraniti energijo in denar

Med pomembnejše posege v procesu sodobne gradnje ali pa prenove različnih objektov zagotovo sodi kakovostno opravljena toplotna izolacija, ki zmanjšuje toplotne izgube. Povsem konkretno to pomeni, da se na ta način zmanjšajo stroški ogrevanja in hlajenja, kar je v današnjih časih vremenskih ekstremov še kako pomembno. Kakovostno narejena izolacija na povprečnem stanovanjskem objektu, lahko namreč pomeni kar nekaj tisoč evrov prihranka za družino. Predvsem se tovrsten prihranek pozna sedaj, ko cene energentov naraščajo in predstavljajo že precejšen strošek.

V obseg izolacije sodi tudi cevna izolacija, ki se postavlja na mnoge cevi in tako zmanjšuje toplotne izgube na več področjih. Celostno gledano pa mora biti vsakršna toplotna izolacija cevi in ostalih toplotnih teles narejena pravilno, predvsem pa s kakovostnimi materiali, ki poskrbijo za bistveno zmanjšanje toplotnih izgub na mnogih objektih, tako stanovanjskih kot tudi poslovnih. Manjše toplotne izgube pa pomenijo občutno nižji strošek ogrevanja in hlajenja objekta, kar posledično varuje naše okolje, saj se na ta način zmanjša izpust toplogrednih plinov in ostalih okolju škodljivih snovi.

Toplotna izolacija je pomembna v vsakršnem objektu

V vsakem stanovanjskem, poslovnem ali kakršnemkoli drugem objektu ima izolacija toplotnih teles izjemen pomen. Dobra izolacija namreč zmanjša porabo energije, ki je potrebna za ogrevanje objektov in tudi za pripravo tople vode. Če toplotna telesa niso izolirana, se velik del energije sprosti v zrak in se na ta način izgubi, saj ne služi svojemu namenu. Vsakršna izgubljena energija pa je danes nesmiselna, saj so stroški ogrevanja objektov in vode zadnja leta posebej visoki. Tovrstne izgube preprečuje dobra izolacija, predvsem je na tem mestu potrebno poudariti pomen, ki ga nosi izolacija cevi. Velik del ogrevalnih sistemov vključuje veliko število cevi, ki so brez izolacije vir nepotrebnega izgubljanja energije.

Enako velja za same ogrevalne sisteme, ki z dobro narejeno toplotno izolacijo na dolgi rok prinašajo ogromne prihranke. Prihranki na področju ogrevanja pa pozitivno vplivajo na celoten družinski proračun. Poleg proračuna se pozitivni učinki izolacije toplotnih teles kažejo še na okolju. Slednje je že precej obremenjeno, zato je vsak korak k ohranjanju okolja zagotovo dobrodošel. Vsakršni energenti namenjeni ogrevanju v atmosfero namreč spuščajo toplogredne pline, ki okolju niso ravno prijazni. Ker je ogrevanje neobhodno, pa moramo za potrebe ohranitve okolja optimizirati porabo energije. Korak v pravi smeri pa je zagotovo kakovostno narejena (cevna) izolacija, ki zmanjšuje toplotne izgube. Če vas torej zanima toplotna izolacija in druge storitve, se odpravite na priloženo povezavo in si zagotovite kvalitetne usluge.

cevna izolacija

Toplotna izolacija cevi zmanjšuje porabe energije

Cevna izolacija sodi med načine optimiziranja ogrevanja objektov in vode, z vidika zmanjšanja mesečnih računov in ohranitve okolja. Za več informacij nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo tovrstno izolacijo še natančneje predstavili. Vsak objekt, pa naj gre za stanovanjskega, poslovnega ali še kakšnega, ima namreč postavljenih ogromno cevi, po katerih se pretakajo različne snovi, zato se je dobro o tem pozanimati. Velik delež postavljenih cevi je namenjen pretoku vode, ki je bodisi topla bodisi hladna. Da se vodo segreje do potrebne temperature in enako ohladi do željene temperature, je potrebne kar nekaj energije, ki to omogoči.

Ko se voda po ceveh pretaka, pa se v primeru neizoliranosti cevi, delež te energije tudi izgubi. Povsem konkretno to pomeni, da ima povprečna dvostanovanjska hiša kotlovnico, ki vsebuje do nekje 25 do 30 tekočih metrov cevi. Kadar te cevi niso izolirane, takšna hiša proizvaja energetske izgube toplote enake oddajanju toplote treh ali štirih srednje velikih radiatorjev. Torej tisto, kar naredijo 3 ali 4 srednje veliki radiatorji (lahko se strinjamo, da to ni malo), gre praktično v nič. Posledično je kurilna sezona dražja, kot bi bila, če bi takšna hiša izolirala svoje cevi. Izolacija cevi torej predstavlja naložbo, ki se hitro povrne in je na dolgi rok še kako vredna.

toplotna izolacija

Kaj še prinaša cevna izolacija in na kaj morate biti pri tem pozorni?

Poleg prihrankov energije je toplotna izolacija cevi dobrodošla še zaradi drugih pozitivnih vplivov. Vsekakor se manjša poraba energije pozna na mesečnemu proračunu vsake družine. Slednje pogosto skrbijo, da porabijo kakor malo energije je mogoče, s tem, da imajo v svojih domovih malce nižje temperature. S toplotno izolacijo pa bi lahko bile temperature malce višje, za približno enak strošek, saj bi se količina izgubljene energije zmanjšala. Poleg tega, pa cevna izolacija pomaga pri zmanjšanju prenosa zvoka in preprečuje pojav kondenzacije. Slednja je lahko vir mnogih nevšečnosti, vsemu pa se je z izolacijo cevi možno izogniti.

Ko gre za izolacijo cevi, pa morate biti pozorni na nekaj dejavnikov. Izolacija mora biti narejena z materiali, ki so kakovostni in kar najbolj primerni za tovrstne namene. Poleg tega pa morajo biti materiali še ravno prav elastični in morajo vsebovati močno odpornost na lomljenje. Ta dva kriterija namreč pomenita, da so materiali primerni za izoliranje cevi. Vsekakor pa mora biti izolacijska površina čvrsta, kar posledično pomeni, da je odporna na različne mehanske poškodbe. Nenazadnje pa mora biti material za izolacijo odporen še na najrazličnejše gradbene materiale, s katerimi lahko pride v stik. Poleg vsega naštetega pa mora izbira materialov nagovarjati še ohranitev okolja. To se doseže z izbiro materialov, ki niso sporni z ekološkega vidika. V nasprotnem primeru bi škodovali okolju, kar ravno cevna izolacija v resnici vsaj delno preprečuje.

Neobhodna je tudi toplotna izolacija cevi centralne kurjave

Centralna kurjava je tista, ki skrbi za ogrevanje doma ali poslovnega objekta, pomemben sestavni del tega sistema pa so zagotovo cevi. Slednje prenašajo vročo vodo od peči centralne kurjave do posameznik stanovanjskih enot oziroma sob ali pa poslovnih prostorov. Kurilnice, kjer je nameščena peč centralne kurjave so najpogosteje nameščene v spodnjih delih objektov, kot so kleti ali garaže. Neredko pa se zgodi, da je kurilnica nameščena v pomožnem objektu, ki ni neposredno povezan z glavnim objektom. To pomeni, da do prostorov v stanovanjskem ali poslovnem objektu vodo prenašajo cevi. Te vročo vodo vodijo od peči centralne kurjave, pa do radiatorjev ali sistemov talnega gretja, ki prostore ogrevajo po celem objektu. Navadno teh cevi ni malo, zato so lahko v primeru neizoliranosti energetske izgube velike.

Poleg energetskih izgub, pa se višji stroški poznajo posredno še drugod. Vsekakor so zimski meseci tisti, ko so stroški ogrevanja najvišji, zato se v teh mesecih toplotne izgube najbolj poznajo. Nižje temperature pomenijo večjo potrebo po porabi energentov za ogrevanje, ob toplotnih izgubah, pa so te potrebe še večje. Posledično se to pozna tudi na stroških vzdrževanja peči centralne kurjave, saj večje bremenitve pomenijo večje vzdrževalne stroške. Celotnemu procesu višanja stroškov pa se lahko vsak lastnik stanovanjskega objekta izgone, če svoje cevi centralne kurjave tudi izolira. Izolacija cevi ventralne kurjave se najlažje izvede ob inštalacijah sistema centralne kurjave v objekt, vendar je to mogoče narediti tudi kasneje, ko je sistem s cevmi že nekaj časa nameščen.

toplotna izolacija cevi

Ne smemo pozabiti na izolacijo vodovodnih cevi

Cevna izolacija je pomembna za preprečevanje toplotnih izgub, ki so lahko predvsem v zimskih mesecih velike. V tem obdobju pa se lahko pojavi še ena težava, namreč zamrznitev vodovodnih cevi. Do tega najpogosteje pride takrat, ko se zgodi nenaden padec temperatur in je termostat nepravilno nastavljen. Še večje tveganje za zamrznitev vodovodnih cevi ob nizkih temperaturah, pa se pojavi takrat, ko se v objektu nahajajo neizolirane vodovodne cevi. Večji del vodovodnih cevi je danes plastičnih, saj so se železne izkazale za pomanjkljive in problematične, zaradi pogostega pojavljanja korozije. Pri plastičnih ceveh pa je slabo to, da voda v njih hitreje zamrzne, cevi pa ob tem pojavu tudi popokajo. Popokane cevi predstavljajo velik finančni zalogaj, kateremu se je najlažje izogniti tako, da se izvede toplotna izolacija vodovodnih cevi. Cevna izolacija vodovodnega sistema namreč preprečuje nepotrebno segrevanje hladne vode v poletnih mesecih in ohlajanje tople vode v zimskih. Verjetno pomembneje pa je to, da tovrstna izolacija preprečuje pokanje cevi in posledično iztekanje velikih količin vode. Saniranje te nesreče pa je vedno časovno zamudno in finančno obremenilno, zato je preventiva zagotovo boljša izbira.

Kako poteka izolacija ogrevalnih in hladilnih sistemov?

Toplotna izolacija cevi ogrevalnih sistemov omogoča ohranjanje želene temperature medija v ceveh, kar prinaša prihranek na toploti in energiji. Cevi, ki prenašajo topel medij, se izolirajo s fleksibilno elastomerno peno. Material, ki se pri tem uporablja je Armaflex ali Kaimann. Debelina tovrstne izolacije pa je lahko različna, znaša lahko 13 mm, 19 mm , 25 mm in 32 mm. V primeru uporabe izolacijskih plošč, pa je lahko debelina še nekoliko večja. Kadar gre za izolacijo toplovodov, kjer temperatura znaša nad 50° C, pa se uporablja steklena ali kamena volna, katere debelina mora biti najmanj enaka premeru cevi. V teh primerih se stekleno ali kameno volno zaščiti še z aluminijasto ali inox pločevino.

Pri hladilnih sistemih pa lahko v primeru neizoliranosti cevi pride do kondenzacije, predvsem zaradi razlike med temperaturo medija v ceveh in temperaturo prostora. Toplotna izolacija hladilnih sistemov torej služi preprečevanju kondenzacije, izgube hladnosti medija in korozije cevi. Izolacija se navadno izvaja z materiali iz elastomerne pene, ki je namenjena tej uporabi. Na ta način je izolacija cevi narejena brez odprtih spojev, kar preprečuje kapljanje kondenzacije. Debelina tovrstne izolacije je za potrebe zagotavljanja optimalnih pogojev v celoti prilagojena temperaturi medija v cevi. Izolirane cevi z elastomerno peno pa so lahko dodatno zaščitene še z aluminijasto pločevino ali pocinkano barvno pločevino.

Rate this post

Avtor prispevka:

241   Posts

Vsi prispevki