Dodatno zdravstveno zavarovanje

Dodatno zdravstveno zavarovanje ni za vsakega enako

V Sloveniji se zdravstveno zavarovanje deli na dva dela. Najprej je obvezno oz. osnovno zdravstveno zavarovanje, potem pa je tu še dopolnilno oz. dodatno zdravstveno zavarovanje. Namen zdravstvenega zavarovanja je, da posameznik mesečno plačuje določen znesek, posledično pa mu pripada zdravljenje v primeru bolezni ali poškodb. Medtem, ko je plačevanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja obvezno, je plačevanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prostovoljno.

Namen plačevanja osnovnega zdravstvenega zavarovanja, tudi takrat ko zdravljenja ne potrebujete, temelji na načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med zdravimi, bolnimi, bogatimi, revnimi, mladimi in starimi. To pomeni, da so vsi upravičeni do zdravstvenih storitev, ki jih do neke mere obvezno zdravstveno zavarovanje krije. Do polne vrednosti kritja zdravstvenega zavarovanja pa poskrbi dodatno zdravstveno zavarovanje, za katerega se prav tako odloči večina ljudi.

Razlika med obveznim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem

Kot namiguje poimenovanje, je obvezno oz. osnovno zdravstveno zavarovanje za vse prebivalce obvezno. Zadnji podatki iz 1.6.2021 določajo, da je višina obveznega zdravstvenega zavarovanja 26,13 €. Obvezno zdravstveno zavarovanje pokrije delodajalec, ko se zaposlite, za upokojence to pokrije ZPIZ,  brezposelni si morajo prispevek plačevati sami, lahko pa zaprosijo za subvencijo s strani  Centra za socialno delo.

Pomemben podatek je, da obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije celotnega stroška zdravljenja in je zato zdravstvene storitve v nekaterih primerih potrebno doplačati. V večini primerov, se osebe odločijo za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj poskrbi za razliko do pokritja celotne cene zdravljenja. V primeru sklenitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja, vam doplačil za zdravstvene storitve, zdravila in medicinske pripomočke, ki lahko znašajo tudi do 90% cene, ni treba plačati. Zato ni čudno, da ima večina prebivalcev Slovenije sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje se uredi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenija, dodatno zdravstveno zavarovanje pa pri zavarovalnici, za katero ste se odločili.

Dodatno zdravstveno zavarovanje poskrbi za celotno plačilo zdravstvenih storitev

Namen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je, da dopolni razliko do polnih vrednosti zdravstvenih storitev. S tem se izognete dodatnim stroškom ob poškodbah, boleznih in ostalih zdravstvenih težavah, saj so lahko cene res visoke, tudi več tisoč evrov. Dodatno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno, zato je od vsakega posameznika odvisno, ali se bo za njega odločil ali ne.

Medtem, ko otrokom ni potrebno plačevati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ostali postanejo zavezanci, ko se redno zaposlijo, odprejo s.p. ali d.o.o. oz. ko dopolnijo 26 let. Ta znesek si posameznik v večini primerov plačuje sam.

Dodatno zdravstveno zavarovanje lahko sklenete pri eni izmed naslednjih zavarovalnic: Vzajemna, Generali ali Triglav. Vse tri zavarovalnice ponujajo enako zdravstveno storitev in se glede tega ne razlikujejo. To pomeni, da nobena zavarovalnica ni boljša in z njo ne boste imeli dodatnih prednosti pri zdravstvenih storitvah. Razlikujejo pa se glede višine premije oz. mesečnega plačila. Cene premij pri posameznih zavarovalnicah se razlikujejo in od vsakega posameznika je odvisno, katera zavarovalnica mu bolj ustreza.

Če imate pri določeni zavarovalnici že sklenjeno kakšno zavarovanje je smiselno, da se tudi za dodatno zdravstveno zavarovanje odločite pri tej zavarovalnici. Zavarovalnice namreč ponujajo različne pakete s popusti, če imate sklenjenih več zavarovanj. Tu si morate sami izračunati katera zavarovalnica je za vas najbolj primerna. Če pa nimate še nikjer nobenih sklenjenih zavarovanj, pa je čisto vseeno, za katero zavarovalnico se boste odločili.

Zakaj nekateri plačujejo višje dopolnilno zdravstveno zavarovanja?

Dejstvo je, da so mesečne premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja fiksne. Res pa je tudi, da nekateri plačujejo višjo ceno dopolnilnega zavarovanja. Razlog za to je, da cene mesečne premije v zavarovalnicah niso enake, lahko pa je razlog tudi, da si zavarovanci niso pravočasno uredili dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ko so postali zavezanci.

Ko posameznik postane zavezanec, torej, ko se npr. študent zaposli ali dopolni 26 let, ima natanko en mesec časa, da uredi dodatno zdravstveno zavarovanje. To velja tudi v primeru, če menjavate zavarovalnico. Če določen rok zamudite, zavarovanje pade v vodo. To pomeni, da morate po tem, ko si končno uredite dopolnilno zdravstveno zavarovanje, čakati tri mesece, preden vam zavarovalnica začne kriti zdravstvene stroške. Če v tem času potrebujete zdravniške storitve, ki niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, mora preostanek plačati sam.

Višja mesečna premija pa doleti tudi osebe, ki potem, ko so postali zavezanci, niso plačevali dopolnilnega zavarovanja. V tem primeru bo moral zavezanec poleg trimesečne čakalne dobe plačevati še doplačilo na premijo. Doplačilo na premijo znaša 3% za vsako leto, ko dodatnega zdravstvenega zavarovanja ni plačeval. To doplačilo je permanentno in zato je lahko mesečno plačilo za dodatno zdravstveno zavarovanje precej višje od osnovne mesečne premije, kar pomeni, da prenehanje dopolnilnega zavarovanja ni najbolj pametna odločitev.

Rate this post

Avtor prispevka:

230   Posts

Vsi prispevki