Električni skiro

Električni skiro je zelo prijazen za naše okolje

Sodobni čas v naša življenja nenehno uvaja spremembe na vseh področjih – od kozmetike, pridobivanja znanj in kompetenc kar v digitalnem svetu, do novih oblik transporta. Če je še nedavno veljalo, da mestni način življenja najbolje dopolni uporaba mestnega kolesa, se danes mnogi ne bi strinjali več. Vse pogosteje razširjen postaja električni skiro, ki poskrbi za ustrezno kombinacijo enostavne uporabe in hitrosti na poti do cilja. Električni skiro je torej rešitev za številne uporabnike, ne glede na starost, spol in stil življenja.

Kaj je električni skiro?

Gre za transportno napravo, ki ima običajno največ dve kolesi ter balanco, s katero uporabnik krmili na svoji poti. Na skiroju uporabnik ves čas vožnje stoji, pri poganjanju pa mu je v pomoč električni motor, ki omogoča doseganje različnih hitrosti (odvisno od modela motorja električnega skiroja).

Zgodovina razvoja skirojev sega v leto 1817, ko so ga izumili v Nemčiji. V času velike gospodarske krize (imenovana tudi velika depresija) v začetku prejšnjega stoletja pa se je popularnost skirojev v zahodnem svetu močno povečala. Številni otroci in starši so skiroje takrat izdelovali kar iz lesenih materialov, kdaj so skiroji prišli na območje Slovenije, pa ni znano.

Prvi dokazi (fotografije) o obstoju skirojev z motorjem segajo v leto 1916, čeprav se je njihova uporaba razširila šele kasneje. Z razvojem novih materialov se je razvijalo tudi področje skirojev, z njimi pa tudi vse večja priljubljenost zlasti v mestih, kjer je vožnja z avtomobili bolj omejena, omejena pa so tudi mesta za shranjevanje koles v času delovnih obveznosti.

 Zakaj uporabljati električni skiro?

Električni skiro je vsestransko uporabno transportno sredstvo, ki ga lahko uporabljajo ljudje različnih starosti. Med glavne prednosti uporabe električnih skirojev sodijo njegova uporabnost in dostopnost, enostavna uporaba, nizki stroški vzdrževanja, prav tako za njegovo uporabo ne potrebujete vozniškega dovoljenja.

Ljubitelje narave in okolja bodo k uporabi prepričale prednosti, vezane na okolju prijazno vozilo, saj skiroji praktično ne vplivajo na emisije toplogrednih plinov, onesnaževanje zraka, sočasno pa njihova uporaba pomembno prispeva k varčevanju z energijo. Uporabnike električnih skirojev k uporabi prepričajo hitra dostopnost do različnih lokacij, zlasti primerni so za kratke razdalje v mestih, kjer se lahko z njimi enostavno izognete gneči in hitro prispete na cilj. Na ta način uporaba električnih skirojev prispeva k boljši pretočnosti prometa v mestnih središčih, zmanjšanju emisij izpušnih plinov ter zmanjšanju hrupa, v svetovnih velemestih pa so že vpeljali izposojo električnih skirojev, ki poteka na podoben način kot uporaba koles v mestnih središčih pri nas.

Električni skiroji so, ob varni uporabi in upoštevanju pravil udeležencev v cestnem prometu, varna izbira za transport. Pri tem je pomembno poudariti, da je voznik oziroma uporabnik tisti, ki mora poskrbeti za njegovo varno uporabo in prilagajanje hitrosti v prometu. Zavedati se je potrebo, da na cesti nismo sami. S preudarno rabo bomo podaljšali življenjsko dobo baterije skiroja ter preprečili težave s segrevanjem baterije, dodatno pa pri udeležbi v prometni nesreči ne bomo imeli težav z zavarovanjem.

Zakonodaja

V letošnjem letu se je zakonodaja na področju uporabe električnih skirojev nekoliko spremenila. Tako je 11.avgusta 2021 v veljavo stopil nov zakon o pravilih cestnega prometa, kamor so prvič intenzivneje vključili tudi uporabo električnih skirojev. Te na podlagi zakona uvrščamo v skupino motornih vozil, katerih hitrost ne presega 25 kilometrov na uro, v širino pa ta vozila ne presegajo 80 centimetrov.

Z električnim skirojem se morate skladno z zakonom gibati na območju kolesarskega pasa, kolesarske steze ali kolesarske pot. Če te površine na območju gibanja niso prisotne, se mora uporabnik električnega skiroja gibati ob desnem robu smernega cestišča (vendar samo znotraj naselja, kjer velja omejitev do 50 kilometrov na uro). Električnega skiroja ne smete voziti na pločniku, lahko pa ga uporabljate v območju za pešce, pri čemer ne smete presegati hitrosti pešcev, ki znaša 10 kilometrov na uro.

Neupoštevanje pravil zapisanih v novem zakonu o pravilih cestnega prometa vezanih na uporabo električnih skirojev se kaznuje z globo do 250 evrov.

Razvoj področja v prihodnosti

Električni skiroji so pomembno transportno sredstvo, ki ga glavni razcvet šele čaka. Že spreminjanje zakonodaje na tem področju predstavlja pomemben uvid v to, da je to prevozno sredstvo že zdaj priljubljeno in si zasluži svoje mesto tudi v cestnih predpisih. Razmeroma dobra cenovna dostopnost vozil, nizki stroški vzdrževanja, enostavna uporaba so samo eni od razlogov za priljubljenost veh vozil. Zlasti uporabniki v mestnih središčih prepoznavajo pomen električnih skirojev pri lažjem in hitrejšem dostopu do vseh svojih poti. Pomembno pri vsem je zagotavljanje varnosti vseh udeležencev prometa, vključno z lastniki skirojev. Ti morajo v prvi vrsti poskrbeti za preudarno rabo transportnega sredstva, prilagajanje hitrosti razmeram, upoštevanje predpisov ter dobro vidnost. Ta je zlasti pomembna v jesenskem in zimskem času, ko sonce vzhaja kasneje, uporabniki skirojev pa v temi predstavljajo ogroženo skupino uporabnikov (podobno kot kolesarji, pa tudi pešci).

V prihodnosti lahko pričakujemo še večjo raznolikost na trgu ponudbe električnih skirojev. Kakšna bo ta prihodnost je v veliki meri odvisno od razvoja novih tehnologij, novih rešitev ter seveda potreb uporabnika. Pričakovati je še dodatne spremembe na področju zakonodaje, ki bo razvoj in nove tehnologije na tem vsaj delno nadzorovala in omogočila varno vključenost vseh uporabnikov prometa.

Rate this post

Avtor prispevka:

230   Posts

Vsi prispevki