Izdelava seminarske naloge cena

Izdelava seminarske naloge. Cena pomoči je več kot ugodna glede na to, kaj dobite

Izdelava seminarske naloge zna biti včasih težavna. Še posebej, če vam ne leži tematika ali pa je metoda, ki jo zahteva nosilec predmeta, za vas nerazumljiva. Izdelava seminarske naloge vam lahko vzame veliko časa, če k pisanju ne boste pristopili na pravi način. V nasprotnem primeru pa vam lahko pisanje seminarske naloge postane manj težavno in mogoče celo zabavno.

Poznamo več vrst seminarskih nalog, najpogostejši sta pregled literature in študija primera. Izdelava  različnih seminarskih nalog zahteva popolnoma različne pristope. Pri teoretični nalogi, ki ji pogosto pravimo tudi seminarska naloga z metodo pregleda literature, je nujno izbrati področje, za katerega preverimo, da zanj obstaja dovolj literature. Literaturo vam lahko poiščemo tudi mi. Cena je ugodna.

Literatura, ki se uporablja v seminarskih nalogah, je v večini primerov v angleškem jeziku. Nekateri prispevki so plačljivi in imajo različno ceno. Cena je odvisna od kompleksnosti in strokovnosti članka. Vsekakor pa najprej povprašajte v knjižnici fakultete, katero obiskujete, če imate mogoče kot njihov študent brezplačni dostop do določenih baz z literaturo. Baze, ki se najpogosteje uporabljajo, so ScienceDirect, ProQuest in Emerald za splošna področja. Področje medicine na primer pokrivajo baze, kot sta PubMed in CINAHL. Slovenska baza strokovnih člankov se imenuje Dlib. Tu boste našli nekatere dobre strokovne prispevke v slovenskem jeziku, kar vam bo pomagalo osvetliti razumevanje področja, katerega opisujete. Literatura na portalu Dlib je brezplačna.

Izdelava seminarske naloge cena
Ko zberete vso literaturo, lahko začnete s pisanjem seminarske naloge.

Lahko pa literaturo in članke, tako brezplačne kot tiste, ki imajo določeno ceno, poiščete na portalu Google scholar ali slovensko Google učenjak. Obstaja pa še portal, ki se imenuje Sciencehub, v katerem lahko najdete določene članke, ki so plačljivi, na način, da preprosto vstavite naslov članka, ki ste ga našli v katerikoli bazi, in dobili boste PDF obliko iskanega članka. Seveda na tem portalu ne morete dobiti vseh plačljivih prispevkov, vendar vam je lahko ta portal v veliko pomoč.

Izdelava seminarskih nalog z metodo študije primera pa zahteva drugačen pristop. Najpomembneje je, da izberemo tematiko, ki jo dobro poznamo. Če boste v seminarski nalogi preučevali določeno podjetje, izberite tistega, katerega dobro poznate in za katerega imate največ podatkov, kar vam bo močno skrajšalo čas pisanja seminarske naloge.

Ko enkrat izberete naslov, sledi struktura same naloge ali, preprosteje povedano, oblikovanje kazala seminarske naloge. S pomočjo kazala boste natančno opredelili, o čem boste pisali, kar vam bo pomagalo pri naslednjem koraku, ko boste pregledovali literaturo in vam bo že sam naslov članka povedal, ali je primeren za uporabo pri izdelavi vaše seminarske naloge. Tudi pri oblikovanju strukture seminarske naloge lahko računate na našo pomoč.

Ko je kazalo oblikovano, je čas za iskanje literature, ki jo terja izdelava seminarske naloge. Za teoretični del je postopek enak kot pri pregledu literature. Pri praktičnem delu pa po navadi uporabimo določen primer. Lahko gre za podjetje, proces, ustanovo, izdelek, storitev, itd. Za področje, katerega boste raziskali, je potrebno pridobiti čim več podatkov. Pri tem gre lahko za bilance, poslovne načrte, strategije trženja, proizvodne procese, storitvene procese itd.

Ko zberete vso literaturo, lahko začnete s pisanjem seminarske naloge. Pri pisanju vedno upoštevamo pravilo od širokega k ožjemu. To pomeni, da, če na primer opisujemo trajnostni turizem v Sloveniji, bomo najprej predstavili turizem na splošno, potem trajnostni turizem in nato trajnostni turizem v Sloveniji.

Izdelava seminarske naloge zahteva tudi tehnično ureditev.

Ko je osrednji del seminarske naloge končan, je potrebno napisati še zaključek, ki je pomemben del naloge. V zaključku najprej povzamemo ugotovitve, ki smo jih pridobili z našim raziskovanjem. To velja tako za seminarsko nalogo v obliki pregleda literature kot za študijo primera. Izdelava seminarske naloge terja tudi opredelitev omejitev, na katere smo naleteli med pisanjem, in priporočila za nadaljnje raziskovanje. Omejitve so na primer lahko pomanjkljiva literatura, nedostopni podatki, tajni podatki, itd.  Priporočila za nadaljnje raziskovanje pa vsebujejo mnenje, kaj bi lahko v prihodnosti na obravnavanem področju še raziskali, kaj bi lahko naredili bolje in kje so še vrzeli v raziskovanju na obravnavanem področju.

V zaključek, če želimo, da je zares dober, lahko dodamo še priporočila za stroko in priporočila za praktično uporabo seminarske naloge. Na kratko povemo, kaj je izdelava seminarske naloge doprinesla in kaj lahko drugi uporabijo iz vašega dela.

Nekateri profesorji za seminarske naloge zahtevajo tudi, da vsebujejo povzetek. Povzetek napišemo na koncu, kljub temu, da se nahaja na začetku naloge. Povzetek pišemo po ključu: namen, metode, rezultati in zaključek. Povzetku lahko sledijo ključne besede, ki omogočajo razumevanje glavne tematike seminarske naloge.

Izdelava seminarske naloge zahteva tudi tehnično ureditev, ki je prilagojena zahtevam določene fakultete. Tehnična ureditev zajema postavitev strani, oštevilčevanje strani, urejanje pisave, označitev poglavij, pravilno navajanje literature med besedilom in urejen seznam literature. Seznam literature oblikujemo glede na zahteve fakultete. Pri oblikovanju seznama literature si lahko pomagamo tudi z različnimi urejevalniki, kot sta Zotero in Endnote. Navodila za delo z njima lahko najdete na spletu ali enostavno pogledate posnetek na YouTube. Tudi za tehnično ureditev seminarske naloge vam nudimo pomoč, ki je kakovostna in hitra.

Način, ki smo ga opisali, vam bo pomagal preprosteje do seminarske naloge. Pri pisanju se strogo držite navedenih navodil. Če pa vam kljub temu ne uspe, nas lahko seveda kadarkoli kontaktirate za pomoč pri pisanju seminarskih nalog. Skupaj nam bo zagotovo uspelo. Izdelava seminarske naloge je mogoča v nekaj urah. Cena za pomoč pri tem je ugodna. Pišite na info@diplomskanaloga.com.

5/5 - (1 vote)

Avtor prispevka:

241   Posts

Vsi prispevki