subvencija za podjetja

Kakšne subvencije za podjetja so na voljo v Sloveniji?

Zagon, vodenje in upravljanje podjetja je v sodobnosti velik izziv in zahteva veliko znanja, prilagajanja trgu in nenehnega izobraževanja ter nadgrajevanja. Različna področja, na katerih delujejo posamezna podjetja, zahtevajo različne rešitve, če želi podjetje obstati nad vodo in ob tem še uspešno poslovati, zato so v Sloveniji v spodbudo podjetnikom na voljo številne subvencije, ki omogočajo razvijanje podjetij. Subvencija za podjetja je v večini primerov finančna spodbuda za posamezne projekte ali nadgradnje v podjetjih in tudi mnoge slovenske organizacije in Ministrstvo za gospodarstvo za slovenska podjetja ponujajo nepovratna sredstva na različnih področjih kot so internacionalizacija, digitalizacija, razvoj, energetske obnove, ekologija, lesarstvo, turizem ipd. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj trenutno aktualnih subvencij za slovenska podjetja.

subvencije za podjetja

  • Subvencija za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Ta subvencija za podjetja omogoča nadgradnjo e-poslovanja s tem, da podjetju podeli do 30.000 € sredstev za pripravo elektronskega načina poslovanja, s katerim je podjetju omogočen lažji vstop na globalne tuje trge, s tem pa posledično poveča svojo mednarodno konkurenčnost. Podjetja lahko s temi sredstvi pripravijo promocijske videoposnetke, spletno stran in spletno trgovino za tuje trge ter poskrbijo za usposabljanja zaposlenih na tem področju. Rok za oddajo vlog je 1. 10. 2020.

  • Vavčerji

Gre za subvencijo Podjetniškega sklada, ki podjetjem podeljuje do 30.000 € nepovratnih sredstev letno za področja internacionalizacije, digitalizacije, zaščite intelektualne lastnine, certifikatov kakovosti, poslovne odličnosti, statusnega preoblikovanja podjetja ter prototipiranje. Subvencija za podjetja je različna glede na vavčer in se giblje od 300 do 9.999 €, pri čemer so sredstva na voljo vse do leta 2023, vlogo pa je mogoče oddati kadarkoli. Tako so npr. vavčerji za digitalizacijo naslednji: vavčer za digitalni marketing, za kibernetsko varnost, za dvig digitalnih kompetenc ali za pripravo digitalne strategije, podjetjem pa so v veliko pomoč pri poslovanju in predstavitvi na trgu.

Vavcerji

  • Razpis za Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek »showroomov«

Gre za subvencijo za podjetja, ki se pri trženju blagovnih znamk usmerjajo na tuje trge in potrebujejo finančno spodbudo za kritje stroškov za najem, postavitev in ureditev razstavnega prostora (»showrooma«) ter kritje stroškov za storitve lokalnega agenta. Subvencija za podjetja znaša od 30.000 do 100.00 € za posamezno operacijo, razpis pa je namenjen podjetjem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Rok za oddajo vlog je vse do 30. 9. 2022.

  • Javni razpis podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Razpis je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo za obnovo gostinskih in turističnih za povečanje njihove energetske učinkovitosti, rabo obnovljivih virov energije in preoblikovanje proizvodov v smeri trajnostne ekologije ter posledično povečanju konkurenčnosti na globalnem trgu. Subvencija za podjetja znaša do 200.000 €, še posebej pa je namenjena obmejnemu območju in območjem z visoko brezposelnostjo. Rok za oddaje vlog je med 1. 9. 2020 in 30. 11. 2020.

  • Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisuje finančne spodbude za uvajanje novih izdelkov v lesarstvu in dvig tehnološke ravni teh izdelkov, s čimer lahko podjetja izboljšajo snovno-energetsko učinkovitost in povečajo svojo predelovalno zmogljivost ter modernizirajo proizvodnjo. Razpis je razdeljen na dve kohezijski regiji – Vzhodna in Zahodna Slovenija, subvencija za podjetja pa je od 50.000 do 500.000 €. Razpis je odprt vse do 15. 9. 2021.

Rate this post

Avtor prispevka:

197   Posts

Vsi prispevki