revizija

Revizija – nadzor financ za boljše poslovanje

Notranja revizija je izredno pomembna dejavnost in poslovna praksa, ki zagotavlja transparentno poslovanje določenega podjetja. Hkrati pa revizija poslovnih izkazov omogoča tudi izboljšanje poslovanja vašega podjetja. Zato je mnenje, da gre pri reviziji za finančnega policaja, katerega namen je kaznovanje in podeljevanje sankcij, popolnoma zgrešeno. Ravno s pomočjo revizijskega nadzora lahko podjetje natančno analizira svoje poslovne podatke in na tak način dobi uvid v samo poslovanje. Revizija tako odkriva ključne razloge, zaradi katerih prihaja do slabšega poslovanja, izgub in odtekanja denarja. Po revizijskem postopku je zato smiselno, da se preveri poslovne načrte in se jih po potrebi prestrukturira. Tako bo z uspešno opravljeno revizijo tudi vaše podjetje veliko pridobilo.

Varnost poslovanja

Neodvisna notranja revizija proračuna daje zagotovila, ki imajo ključno vlogo pri varovanju samega poslovanja organizacije. Podjetje se na tak način zaščiti pred finančnimi tveganji in na podlagi revizijskih priporočil prilagodi svoje delovanje. Kdor želi uspeti v poslovnem svetu se zato v nobenem primeru ne bi smel izogibati notranjerevizijskemu poslu. Varnost v poslovnem svetu je namreč ključna za uspeh in napredek podjetja.

nadzor-financ

Glavna naloga notranje revizije je predvsem oblikovanje zagotovil glede delovanja notranjih kontrol, ukrepov obvladovanja tveganj ter podajanja priporočil za izboljšave samega poslovnega procesa. Notranji revizor se osredotoči predvsem na pretekle procese organizacije in jih skrbno in natančno analizira. Nato ugotovitve sklene v izčrpno poročilo, ki pa služi kot priročnik za izboljšanje poslovanja.

Neodvisnost in nepristranskost

Kako kakovostn bo opravljena notranja revizija je odvisno predvsem od kontrolnega okolja v katerem revizor deluje. Le ob aktivnem sodelovanju podjetja, kjer se revizija izvaja lahko v prihodnosti pričakujemo izboljšanje dela in napredek pri rezultatih.

Vsaka notranja revizija mora biti izvedena po principu neodvisnosti in nepristranskosti. V nasprotnem primeru ne služi več svojemu prvotnemu namenu. Če je postopek pravilno in korektno izveden, brez prikrivanja podatkov, lahko organizacija kasneje izdela zelo kakovostno zasnovo za izboljšanje svojega poslovanja. Brez jasnega uvida v poslovne izkaze, ki jasno pokažejo do sedaj dosežene poslovne rezultate ter prihodke in stroške, ki ob tem nastanejo, boste težko dosegli zastavljene cilje.

revizija 1

Prednost revizijskega postopka je predvsem v njegovi sistematičnosti in uporabi metodičnega ocenjevanja. Rezultat so jasne in točne številke, s pomočjo katerih lahko zelo natančno zastavite podjetniške načrte za prihodnost. Za svoje podjetje jo lahko kadarkoli naročite sami, zakonsko pa jo morate izvesti vsake tri leta. Je pa vsakoletni revizijski nadzor obvezen za vse proračunske uporabnike katerih letni proračun presega 2.086 milijona EUR. Izvedete jo lahko v okviru lastne notranjerevizijske službe ali pa se odločite za najem zunanjega izvajalca. V nekaterih postopkih je zunanja revizija celo zahtevana. Na tak način se namreč ohranja nepristranskost, ki pa je hkrati tudi cilj vsakega revizijskega postopka.

Orodje za doseganje uspeha

Če o reviziji razmišljate kot o postopku, na koncu katerega vas bodo kaznovali, potem le ta zagotovo ne bo dosegla svojega namena. Povsem normalno je, da se je težko soočiti z lastnim neuspehom. Vendar pa so ugotovljene nepravilnosti odličen pokazatelj, kje v procesih je potrebno izvesti revidiranje. Tako lahko naročnik revizije na podlagi ugotovitev sprejme ukrepe, ki bodo zmanjšali tveganje poslovanja in izboljšali končne rezultate. Zavedati se morate, da je revizijski postopek vaše najboljše orodje za doseganje poslovnega uspeha.

S kakovostno izvedbo postopka notranjega revizijskega nadzora lahko znatno dvignetne vrednost svojega podjetja, ga na nek način oplemenitite. Čeprav ima revizijsko delo marsikdaj negativen prizvok, saj roko na srce pogosto najde številne nepravilnosti, pa je hkrati to eden večjih adutov na poti doseganja višjih poslovnih ciljev. Zato se ne otepajte izvedbe revizije, soočite se z njenimi izsledki in si pripravite jasen plan izboljšav. Presenečeni boste, kako hitro lahko pridete do zastavljenih ciljev in kako uspešno je mogoče krmarili svojo ladjo v sicer zelo razburkanem poslovnem svetu.

5/5 - (1 vote)

Avtor prispevka:

167   Posts

Vsi prispevki