Porodniška za brezposelne: koliko znaša?

V Sloveniji je vsaka mamica z nekim statusom upravičena do porodniškega dopusta in nadomestila. Kaj pa, če mamica ni zaposlena oziroma nima urejenega statusa? Koliko znaša porodniška za brezposelne? Poglejmo, kaj o tem pravijo naši zakoni in koliko mamici, ki v času poroda ter po njem nima statusa zaposlene ali samozaposlene osebe.

Porodniška za brezposelne oziroma starševski dodatek 

Vse, kar bo bodoča mamica urejala v zvezi s prejemki, bo urejala na pristojnem Centru za socialno delo (CSD). Tako imenovani ‘porodniški’ v zvezi s prejemki strokovno rečemo materinsko, očetovsko oziroma starševsko nadomestilo. Ureja ga Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki določa, da to nadomestilo, ki se sicer izplačuje ves čas starševskega dopusta, znaša sto odstotkov osnove. Odvisno je od višine plačanih prispevkov za starševsko varstvo v določenem obdobju oziroma v strnjenih dvanajstih mesecih. Te podatke CSD pridobi sam. Seveda pa obstaja tudi porodniška za brezposelne.

Kako pa je v takšnem primeru? Brezposelna nosečnica lahko CSD zaprosi za različne oblike pomoči, kot so starševski dodatek, enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, denarna in izredna socialna pomoč, kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja …

Porodnisk-za-brezposelne-koliko-znasa

Poglejmo, kako je s starševskim dodatkom. Starševski dodatek je v bistvu ‘porodniška za brezposelne’. Je namreč pomoč za vse tiste, ki ob rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila iz zgornjega odstavka. Ta pravica traja eno leto, a če vlogo oddate po rojstvu otroka, za nazaj ne boste dobili denarja. Bodite torej pozorni, da vlogo oddate približno mesec dni pred predvidenim datumom poroda, če želite, da boste sredstva prejemali celotno leto porodniškega dopusta. Starševski dodatek od 1. januarja letos naprej znaša 402,18 evra na mesec, vlogo zanj najdete na spletu. Dobro je vedeti, da je mamica oziroma upravičenka vključena tudi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pozor, če ste bili v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev zaposleni in je delodajalec tudi plačeval vse potrebne prispevke, pa vam pripada starševsko nadomestilo! Torej, tudi če ste trenutno brezposelni, pa ste v preteklosti bili zaposleni, preračunajte, ali vam morda pripada nadomestilo, ki je lahko tudi precej višje od starševskega dodatka. V tem primeru porodniška za brezposelne znaša sto odstotkov povprečne plače posameznika v zadnjem letu. Če zaposlitev ni trajala vse leto, pri manjkajočih mesecih upoštevajo 55 odstotkov vrednosti minimalne plače.

Kaj še pripada brezposelni mamici?

Ob rojstvu otroka lahko med drugim zaprosite še za enkratno denarno pomoč, ki v Sloveniji po novem znaša 350 evrov, pa za otroški dodatek in za denarno socialno pomoč, pri čemer si lahko zagotovite tudi kritje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Porodniška za brezposelne je zagotovo nekaj, čemur so poslanci pred kratkim namenili kar nekaj pozornosti, saj so zgoraj omenjene zneske kar precej dvignili – še lani je starševski dodatek znašal 252 evrov. Čeprav bi lahko rekli, da je država nekaj v tej smeri vendarle naredila, pa brez vloge na pristojni CSD ne bo šlo, zato bodite toliko dosledni, da boste za omenjene vrste pomoči zaprosili sami.

5/5 - (5 votes)

Avtor prispevka:

241   Posts

Vsi prispevki