Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje Prva, najboljša izbira

Zdravje je naše največje bogastvo. Skrb in ohranjanje zdravja pa je pogosto povezano s stroški, zato je zelo pomembno, da imate sklenjeno zdravstveno zavarovanje, ki zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost, ki pokriva stroške zdravljenja in oskrbe v primerih bolezni, poškodb ali drugih zdravstvenih težav. V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje razdeljeno na dva dela in sicer na obvezno oz. osnovno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Žal pa so s sklenitvijo obveznega zavarovanja mnoge zdravstvene storitve zagotovljene le v omejenem obsegu in z dolgimi čakalnimi dobami. Samoplačniško pa so takšne storitve težje dostopne, zaradi visokih stroškov. Zato je tu dopolnilno zavarovanje, ki krije razliko do stroškov, katerih ne krije obvezno zavarovanje. Potem je pa na voljo še dodatno zdravstveno zavarovanje, ki se šteje kot prostovoljno nadstandardno zavarovanje, ki vam omogoča večji obseg pravic in višji standard storitev, kot to določa obvezno zavarovanje. Dodatno zdravstveno zavarovanje Prva pa vam omogoča, da sebi in svojim najbližjim omogočite hitro in strokovno obravnavo v nekaj dneh ob različnih boleznih in poškodbah.

Zdravstveno-zavarovanje-Prva-najboljsa-izbira

Pri Prvi osebni zavarovalnici so za vas pripravili zdravstvena zavarovanja, s katerimi si lahko zagotovite celovito rešitev za pokritje vseh potreb po zdravstveni varnosti za vas osebno in vse člane vaše družine. Izbirate lahko med dvema različnima paketoma: Prva Zdravje (za odrasle) in Prva Zdravje za otroke. Zdravstveno zavarovanje Prva Zdravje, ki vam pri novonastalih boleznih in poškodbah omogoča dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev v največ 10 delovnih dneh. Do zdravnika specialista pridete že v 5 dneh, tudi brez napotnice. V obeh primerih vam ni treba skrbeti za dodatne stroške. Zdravstveno zavarovanje Prva Zdravje za otroke prav tako omogoča pri novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah hiter dostop do pregleda ter preiskav pri zdravniku specialistu, brez dodatnih stroškov.

Zakaj je zdravstveno zavarovanje Prva res prava odločitev za vas?

  • Čas je ključen dejavnik za ozdravitev

Trenutno so v javnem zdravstvenem sistemu zelo dolge čakalne vrste in ob morebitnih zdravstvenih težavah se s čakanjem na specialistični pregled, utegnejo pojaviti še dodatni zdravstveni zapleti in poslabšanje stanja. S sklenitvijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja Prva boste poskrbeli za svoje zdravje tako, da boste imeli vedno hiter dostop do zdravnika.

  • Poskrbljeno za organizacijo in plačilo koriščenjih storitev

Zdravstveno zavarovanje Prva pokrije potrebe po zdravstveni varnosti vas in vaše družine, saj za vas organizira specialistični pregled, diagnostično-terapevtske postopke, preiskave, ambulantne operativne posege v enodnevni obravnavi ter rehabilitacijo (fizioterapijo, delovno terapijo in protibolečinsko terapijo), kar v nastali situaciji potrebujete. Poskrbljeno je tudi za plačilo koriščenjih storitev, glede na izbran paket zdravstvenega zavarovanja.

  • Možnost kombiniranja enega ali več zavarovalnih kritij

Ta možnost omogoča, kar se le da hiter in lažji dostop do zdravstvenih storitev.

  • Podjetje zavezano trajnosti

V Prvi osebni zavarovalnici svojo trajnostno usmerjenost udejanjajo z uresničevanjem poslanstva – ustvarjati bolj varno prihodnost in lepši jutri. V ta namen so ob koncu leta 2020 določili smeri razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju. Zagotavljajo osebno obravnavo in svetovanje za minimalno skrbi v prihodnosti in kakovostno uporabniško izkušnjo. Spoštujejo človeške vrednote, saj stavijo na kakovosten, spoštljiv in dolgotrajen odnos z vsakim posameznikom – znotraj in izven podjetja. Vsem zavarovancem omogočajo naročanje 24 ur na dan, 7 dni na teden in dostop do zdravstvenih storitev v največ 5 delovnih dneh. Podpirajo zdrav način življenja, mlade športne upe in skrbijo za aktivno razvijanje športa v Sloveniji. Hkrati pa zagotavljajo vse storitve na daljavo. S tem so blizu navadam potrošnika, hkrati pa spodbujajo bolj zeleno poslovanje.

  • Družbeno odgovorno podjetje

Družbena odgovornost je ena izmed ključnih vrednot Prve osebne zavarovalnice in ker se zavedajo, da ni dovolj, da so odgovorni samo do sebe in družbe, v kateri vsi skupaj živimo, ampak tudi do okolja, v katerem dihamo, v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije opozarjajo o pomenu čebel za ves svet.

Sklenite zdravstveno zavarovanje Prva in uživajte življenje brez skrbi.

Rate this post

Avtor prispevka:

167   Posts

Vsi prispevki